Aplikacija

Dizajniramo, projektujemo, proizvodimo i implementiramo industrijske sisteme za usisavanje prašine. Aplikacija naših proizvoda za ekstrakciju u pojedinačnim industrijama.

Aplikacija
Odvođenje dima tokom zavarivanja
01

Rešenje za odvođenje dima za zavarivanje


Jedinice filtera koje smo proizveli pogodne su za izdvajanje dima, prašine, isparenja i aerosola nastalih tokom zavarivanja metala. Vađenje postupka zavarivanja je veoma važno kako bi se osiguralo čisto radno okruženje unutar radne sale. Jedinice filtera koje smo proizveli pogodne su za izdvajanje dima, prašine, isparenja i aerosola nastalih tokom zavarivanja metala.
Vađenje operacija reciklaže
02

Rešenja za ekstrakciju za postupke recikliranja


Reciklaža materijala je postupak upravljanja otpadom koji dovodi do njegove ponovne upotrebe. U procesu reciklaže, ulazni materijal se uvek tehnološki deli na neupotrebljivi otpad i izlaznu sirovinu, koja se koristi za naknadnu cikličku preradu. Velika količina prašine prati praktično čitav postupak reciklaže, od prijema materijala do pakovanja izlaznog proizvoda.
Usisavanje tekstilne prašine
03

Rastvor za ekstrakciju tekstilne prašine


Tekstilna prašina ili tekstilna vlakna dele se na biljna, životinjska i neorganska. U našu svrhu koristimo samo tekstilnu prašinu. Tekstilna prašina stvara se tokom procesa proizvodnje bilo koje tkanine. Proizvodni procesi u tekstilnoj industriji mogu se podeliti u dve osnovne grupe: mehaničke operacije (predenje, tkanje, pletenje) i završna obrada (mokra obrada, gde se glavna korisna svojstva daju tekstilu).
Ekstrakciju laserom i plazmom
04

Rešenja za ekstrakciju laserom i plazmom


Izvlačenjem isparenja tokom mašinske obrade materijala laserom ili plazmom obezbeđujemo izdvajanje i filtriranje štetnih materija u obliku isparenja i isparenja koja se oslobađaju prilikom sečenja materijala. Sistem za odsis je povezan sa stolom za odsisavanje i osigurava odvođenje dima odozdo. Pri vađenju lasera ​​i plazme, čestice prašine, čestice podeljenog materijala i varnice takođe su deo izdvojenih isparenja.
Vađenje prilikom sečenja aluminijuma
05

Ekstrakciono rešenje za sečenje aluminijuma


Prilikom sečenja aluminijuma listovima testere proizvodi se velika količina aluminijumske piljevine. Kod mašina za automatsko rezanje visokih performansi, zapremina aluminijumske piljevine je toliko velika da nije moguće ručno ukloniti ovu piljevinu iz mašine zbog efikasne proizvodnje, a njihovo uklanjanje rešava se pomoću sistema za izvlačenje. Sistem za izvlačenje osigurava konstantan propuh u odvodnoj cevi tako da se aluminijumska piljevina ne taloži unutar mašine i u odvodnoj cevi.
Usisavanje aluminijumske prašine
06

Rastvor za ekstrakciju prašine od aluminijuma


Aluminijumska prašina koja nastaje tokom brušenja ili poliranja aluminijumskih profila zajedno sa vazduhom formira vrlo eksplozivnu smešu. Aluminijumska prašina je opasna ne samo u vazduhu, već i naslage te prašine u prostoru proizvodne mašine ili mašine za mlevenje mogu biti vrlo opasne.
Vađenje kabina za miniranje i eksploziva
07

Izduvno rešenje za kabine za miniranje


Usisavanje prašine je sastavni deo ove površinske obrade tokom miniranja, peskarenja ili peskarenja. Miniranje je tehnološki postupak površinske obrade različitih, obično tvrdih materijala, abrazivnim česticama pod pritiskom mlaza. Čelična sačma i čelični granulat S, silikatni pesak, korund, glasački papir, čelični pesak, mrvica od belog liva ili šljake ili keramičke mikrosfere najčešće se koriste kao abrazivi za tvrde materijale.
Vađenje piljevine tokom obrade drveta
08

Rešenje za ekstrakciju piljevine za obradu drveta


Vađenje piljevine tokom obrade drveta sastavni je deo proizvodnje bilo kog proizvoda od drveta. Pri preradi sirovog drveta piljevina je mokra i teška, a način njihovog vađenja i naknadne obrade razlikuje se od vađenja suve piljevine. U proizvodnji drveta često se koriste i mali pokretni usisavači piljevine za jednonamenske mašine za obradu drveta i centralni sistemi za vađenje piljevine. Naknadna obrada piljevine takođe ima sve veći prioritet.
Usisavanje prašine iz metalizacije proizvoda
09

Rešenja za usisavanje prašine iz metalizacije proizvoda


Bavimo se rešenjem za usisavanje prašine iz metalizacije proizvoda. Metalizacija podrazumeva nanošenje sloja rastopljenog metala na površinu metalizovanog proizvoda. Drugim rečima, to je termičko prskanje proizvoda. Za ovu tehnologiju se koristi i naziv kupovina. Metalizacija se koristi kao površinska zaštita proizvoda ili njegovih komponenata, gde je potrebna povećana hemijska otpornost osnovnog materijala na koroziju. Metalizacija se koristi ne samo za metalne površine, već i za nemetalne proizvode poput drveta, gume, kože i slično.
Vađenje topioničkih peći i kupola
10

Ekstrakciona rešenja za topljenje peći i kupola


Vađenje dimnih gasova iz topioničkih peći jedan je od najvažnijih sistema za ekstrakciju u livnicama, topionicama i železarama. Tokom topljenja metala ulazi velika količina dimnih gasova koji se moraju ekstrahovati sistemom za ekstrakciju i filtraciju stabilnih u radu. Vađenje dimnih gasova iz peći za topljenje je podeljeno na toplu i hladnu primenu prema temperaturi ekstrahovanog dimnog gasa. Vrući dimni gasovi se proizvode u pećima za topljenje gasa, kupolastim pećima i rotacionim pećima. Temperatura na izlazu iz peći je oko 350 do 500 °C.
Izdvajanje tokom brušenja i poliranja
11

Ekstrakciona rešenja za brušenje i poliranje


Abrazivno usisavanje prašine jedna je od najčešćih primena sistema za odvođenje i filtriranje vazduha. Brušenje proizvoda deo je većine proizvodnih pogona, ne samo u mašinstvu. U mašinstvu i automobilskoj industriji najčešće primenjujemo vađenje mlinova za brušenje metalnih proizvoda, kada se šavovi bruse pre farbanja. Brušenje ne mora biti samo suv postupak, pri kojem izdvajamo suve čestice prašine, već se brušenje pomoću rashladne emulzije često koristi u CNC obradi.
Vađenje u prehrambenim operacijama
12

Rešenja za ekstrakciju u prehrambenim operacijama


Ekstrakcija visokih performansi u prehrambenim radnjama je veoma važna kako bi se osiguralo čisto radno okruženje. Prašina koja se slobodno širi u proizvodnu liniju može biti izvor nečistoća i bakterija, koje su potpuno nepoželjne u proizvodnji hrane. Naslage prehrambene prašine u uglovima linije mogu stvoriti eksplozivno okruženje i samim tim opasno za radnike u proizvodnji. Glavne primene ekstrakcije prašine iz hrane su ekstrakcija šećerne prašine, ekstrakcija prašine od brašna, ekstrakcija u proizvodnji začina, vađenje ambalaže proizvoda. Najčešća primena ekstrakcije u prehrambenim operacijama je vađenje mesta za vaganje materijala i rezervoara za smešu.
Usisavanje prašine u kamenolomu
13

Rešenje za usisavanje prašine u kamenolomu


Usisavanje prašine u kamenolomu osigurava zaštitu životne sredine usisavanjem prašine, ali uglavnom obezbeđuje čišćenje pojedinačnih frakcija drobljenog kamena od čestica prašine. Ranije korišćena vodena magla pod pritiskom je sistem efikasan u smanjenju širenja prašine u životnu sredinu, ali prašina povezana sa vodenom maglom završava natrag u šljunku. Primaoci frakcija šljunka danas kontrolišu, između ostalog, količinu zaostale prašine - punila - u kupljenoj frakciji šljunka, što povećava zahteve za ekstrakcijom suve prašine.
Usisavanje vibracionih brusilica pri brušenju kita
14

Usisni rastvor za vibracione brusilice prilikom brušenja kita


Proizvodimo filtarske jedinice visokog pritiska za izvlačenje vibracionih brusilica prilikom brušenja kita. Usisavanje vibracionih brusilica sastoji se u povezivanju usisnog creva visokog pritiska direktno na mlaznicu vibracione brusilice. Zaptivač se usisava kroz brusni papir, koji je već opremljen usisnim otvorima proizvođača. Kada koristite usisavanje zaptivača pod visokim pritiskom direktno iz brusilice, izbrušena prašina se ne širi u područje kabine za mlevenje, već se usisava direktno u jedinicu filtera visokog pritiska.
Usisni zidovi za mokro i prašno lakiranje
15

Usisni zidovi za mokro i praškasto premazivanje


Zidovi za izvlačenje boje sastavni su deo prodavnica mokrih i praškastih boja. Osiguravaju izvlačenje prskanja boje i ispuštanja isparljivih supstanci iz lakirnice ili proizvodne hale. Usisni zidovi su opremljeni sa nekoliko faza filtracije. Prva faza filtracije sastoji se od prozračnih lamela, koje imaju zadatak da uhvate mokre kapljice boje i tako osiguraju njihovo sušenje. U drugoj fazi filtracije koristimo filtarsko runo napravljeno od netkane filtrirane pulpe, koje hvata čestice prašine boje. Treća faza filtracije koristimo netkani materijal sa česticama aktivnog uglja, koji ima zadatak da uhvati VOC supstance.
Vađenje uljne magle i aerosola
16

Rastvor za ekstrakciju uljne magle i aerosola


Ekstrakcija uljne magle je karakteristika primene CNC obrade pomoću rashladne emulzije. Prilikom obrade alatom velike brzine oslobađa se velika količina toplotne energije i iz tog razloga se koristi rashladna emulzija za hlađenje i alata i radnog predmeta. U CNC mašini, rashladna emulzija se raspršuje u obliku aerosola nastalog mikro kapljicama rashladne emulzije. Istovremeno, emulzija isparava usled visokih temperatura obrade. Isparavanjem emulzije nastaju uljni isparenja. U nedostatku ekstrakcije CNC mašine, emulzije ulja i isparenja se šire u proizvodnu halu curenjem u poklopcu mašine. Izvlačenje uljne magle može se realizovati lokalno, gde je svaka CNC mašina opremljena svojim separatorom uljne magle.
Filtracija dimnih gasova kotlova na biomasu
17

Rešenje filtracije dimnih gasova kotlova na biomasu


Otprašivanje i filtracija dimnih gasova iz kotla na ugalj ili biomasu veoma je važna tema zbog sve strožih zahteva za ispuštanjem čvrstih zagađivača u vazduh. Većina kotlova na biomasu, uglavnom starijeg datuma proizvodnje, opremljeni su samo ciklonskim separatorima ili multiciklonima. Ove tehnologije sakupljanja pepela dimnih gasova ne postižu potrebnu efikasnost razdvajanja i kotlovi premašuju dozvoljene emisije TZL. Uklanjanje prašine dimnih gasova iz kotlova na biomasu specifično je za veliku pojavu neizgorenih u obliku neizgorenih čestica piljevine, kore ili drvene sečke.

Primjerci naše opreme u praksi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Mi smo G&G filtracija

G&G se bavi razvojem i proizvodnjom industrijskih proizvoda za usisavanje i filtriranje zraka. Tvrtku G&G osnivali su zajedno Dipl.Ing. Radek Veselý i Dipl. Ing. Miloš Gregor zbog jedinog cilja i to proizvodnje filtracijske tehnologije za međunarodna tržišta.

Više o nama

G&G filtration
filtriranje za cijeli svijet

G&G Výroba

Imamo tako mnogo više! Pogledajte naš katalog