Engineering

Nudimo izradu kompleksnih studija i savetovanje u oblasti industrijske filtracije, čišćenja otpadnih i dimnih gasova u raznim industrijama. Bavimo se i izradom studija usmerenih na tehnologije za uklanjanje neugodnih mirisa nastalih tokom prerade i skladištenja raznih teško rastvorljivih (oksidirajućih) mirisnih materija.

Engineering
INDUSTRIJSKA FILTRACIJA
01

INDUSTRIJSKA FILTRACIJA


Industrijski filteri postižu najefikasniju separaciju od svih separatora i najniže izlazne koncentracije ispod 1 mg/m3. Industrijski filteri razlikuju se oblikom i tehničkim dizajnom filtarskih elemenata. U praksi razlikujemo filtre (sa crevom,sa umetkom, sa džepom, lamelarni itd.). Industrijski filteri također se mogu razlikovati metodom regeneracije filtarskih elemenata.
PRERADA ELEKTROSTATIČKIH SEPARATORA NA FILTERI OD TKANINE
02

PRERADA ELEKTROSTATIČKIH SEPARATORA NA FILTERI OD TKANINE


Bavimo se izradom studija i savetovanjem sa specijalizacijom na preradu postojećih elektrostatičkih separatora u efikasnije tkanina filtre u različitim industrijskim pogonima, kao što su (elektrane, toplane, ljevaonice, cementare itd.). Izrađujemo studije za male lokalne izvore do velikih industrijskih pogona u rasponu protoka dimnih gasova od 20 000 do 3 000 000 m3/sat.
ČIŠĆENJE DIMNIH I OTPADNIH GASOVA
03

ČIŠĆENJE DIMNIH I OTPADNIH GASOVA


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem sa specijalizacijom na tehnologije za smanjenje i uklanjanje koncentracije SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC i TZL u različitim industrijskim pogonima kao što su (elektrane, toplane, spalionice otpada, ljevaonice, cementare itd.). Izrađujemo studije za male lokalne izvore do velikih industrijskih pogona u rasponu strujanja dimnih gasova od 10 000 do 3 000 000 m3/sat. Bavimo se takođe studijama modernizacije postojećih jedinica.
SMANJENJE KONCENTRACIJE ŽIVE OD DIMNIH GASOVA
04

SMANJENJE KONCENTRACIJE ŽIVE OD DIMNIH GASOVA


Bavimo se studijama i savetovanjem sa specijalizacijom na tehnologije za smanjenje i uklanjanje koncentracije žive iz dimnih gasova nastalih izgaranjem mrkog uglja u termoelektranama i kotlarnicama. Izrađujemo studije za male lokalne izvore do velikih industrijskih postrojenja u rasponu protoka dimnih gasova od 10 000 do 3 000 000 m3/sat.
INDUSTRIJSKI USISIVAČI
05

INDUSTRIJSKI USISIVAČI


Bavimo se studijama i savetovanjem sa specijalizacijom na industrijske tehnologije usisavanja i čišćenja u različitim industrijskim postrojenjima kao što su (elektrane, toplane, spalionice otpada, ljevaonice, cementare itd.). Bavimo se i studijama modernizacije postojećih jedinica.
dezodorizacija
06

DEZODORIZACIJA MIRISA


Bavimo se studijama i savjetovanjem u području uklanjanja neugodnih mirisa u različitim industrijskim postrojenjima i industrijama. To je uglavnom uklanjanje supstanci tipa (hidrogen sulfid - H2S, amonijak - NH3, merkaptani, isparljive tvari itd.).
SISTEMI ZAMAGLJIVANJA ZA SMANJENJE PRAŠINE
07

SISTEMI ZAMAGLJIVANJA ZA SMANJENJE PRAŠINE


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem sa specijalizacijom na tehnologije za smanjenje leteće prašine u vazduhu pomoću visokopritisnih sistema za zamagljivanje. Svrha "zamagljivanja" je smanjenje prašine tokom transporta i skladištenja goriva (npr. ugljena, biomase) i ostalih rasutih materijala. Sistemi visokotlačnog zamagljivanja obično predlažemo na mestima presipavanja tračnog transporta tamo gdje industrijska ekstrakcija nije moguća s ekonomskog ili tehničkog gledišta.
PNEUMATSKI TRANSPORT RASUTIH MATERIJALA
08

PNEUMATSKI TRANSPORT RASUTIH MATERIJALA


Nudimo izradu studija, projektiranje i savjetovanje u oblasti tehnologije pneumatskog transporta rasutih materijala. Osim novih pneumatskih transportnih sustava, bavimo se također procjenom i modernizacijom postojećih pneumatskih transportera. Trenutno je većina elektrana na ugljen, termoelektrana, ljevaonica i cementara opremljena elektrostatičkim filtrima za odvajanje letećeg pepela i raznih supstanci dimnih plinova.

Primjerci naše opreme u praksi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Mi smo G&G filtracija

G&G se bavi razvojem i proizvodnjom industrijskih proizvoda za usisavanje i filtriranje zraka. Tvrtku G&G osnivali su zajedno Dipl.Ing. Radek Veselý i Dipl. Ing. Miloš Gregor zbog jedinog cilja i to proizvodnje filtracijske tehnologije za međunarodna tržišta.

Više o nama

G&G filtration
filtriranje za cijeli svijet

G&G Výroba

Imamo tako mnogo više! Pogledajte naš katalog