Engineering

Dezodorizacija

Dezodorizacija

Bavimo se izradom studija i pružanjem saveta u oblasti uklanjanja neugodnih mirisa u različitim industrijskim postrojenjima i sektorima – dezodorizacija. To je uglavnom uklanjanje supstanci tipa (hidrogen sulfid – H2S, amonijak – NH3, merkaptani, isparljive supstance  itd.)

Studiju priprema naše  inženjersko odeljenje, vidi kontakt.

 • Uklanjanje mirisa na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • Skladištenje, obrada i sušenje mulja iz industrije
 • Tretman zaostale vode koja sadrži mešavinu vode i otpada
 • Reciklaža otpada
 • Bioplinske stanice
 • Drvo-prerađivačka industrija
 • Uklanjanje mirisa amonijaka u elektranama na ugljen nakon primene SNCR metode
U praksi se najčešće koriste sledeće metode:
 • Regenerativna termička oksidacija
 • Rekuperacijska  termička oksidacija
 • Ionizacija
 • Fotokatalitička oksidacija
 • Metoda hladne plazme
 • Ugradnja biofiltera
Odvojena grupa oblasti sastoji se od postupaka za uklanjanje mirisa amonijaka u termo-elektranama na ugljen nakon primene metode SNCR. Metoda se osniva na sistemu  višeslojnog mešanja odvojenog letećeg pepea i istovremenom  doziranju vode i vapna u sistem za mešanje, i naredno oslobađanje i sakupljanje amonijaka. Vlažni pepeo, koji je oslobođen od amonijaka, zatim se uvodi u komoru za sušenje, nakon toga ide putem pneumatskog transporta u silose za skladištenje.