Engineering

Prerađivanje elektrostatičkih separatora na tkanina filtre

Prerađivanje elektrostatičkih separatora na tkanina filtre

Bavimo se izradom studija i savetovanjem, usmereno na prerađivanje postojećih elektrostatičkih separatora u efikasnije tkanina filtre u različitim industrijskim pogonima kao što su (elektrane, toplane, ljevaonice, cementare itd.).

Studiju priprema naše  inženjersko odeljenje, vidi kontakt.

Osnovni zadaci tokom prerađivanja filtara

U praksi postoji mnogo metoda za povećanje efikasnosti odvajanja elektrostatičkih separatora (u daljem tekstu samo ES) i opće čišćenja dimnih plinova. Između jedne od mogućih metoda povećanja efikasnosti ES moguće je proširenje postojećeg ES i ugradnja  takozvanih drugih sekcija u kojima dolazi do razdvajanja malih supstanca prašine. Ovo tehničko rešenje zahteva puno prostora za tehnologiju na mestu instalacije. Vrlo uobičajena metoda povećanja efikasnosti ES je zamena postojećih visokofrekventnih izvora napajanja za više efikasnije. Naravno, ove metode mogu se kombinirati. Trenutno se čini da je najefikasnija metoda potpuna zamena postojećih ES novim tkanina filtrima, što je vrlo skupo ili je moguće preraditi postojeće ES u tkanina filtre uz najveću moguću upotrebu postojećih delova ES (ormar, noseća konstrukcija, ulazni i izlazni delovi itd.).

Osnovni postupci za prerađivanje ES filtra u tkanina filtar uključuju:

  • Uklanjanje kompleta unutarnjih aktivnih dijelova svih ES-a, uklanjanje komponenata napajanja sekcija ES (tj. svih VN-visokonaponskih izvora napajanja)
  • U postojeće ormare ES bit će ugrađen tkanina filtar s potrebnom preradom konstrukcije ormara i dimnih cevi.
  • Izgradnja kompresorske stanice za komprimirani vazduh za regeneraciju creva tkanina filtra.
  • Pregled i moguća zamena postojećih ventilatora dimnih gasova zbog nedovoljnih dimenzija potrebnog pritiska dimnih gasova.
  • Intervencije u elemente pneumatskog transporta ispod kontejnera za pražnjenje (levaka) postojećeg ES zbog promene omera uhvaćene količine TZL.