Katalog

Ciklonski separatori

Moć odvajanja:
Dovodna cev u ciklonu:
Ciklonski separatori

CYGG-080

Moć odvajanja: 380 m3/h
Dovodna cev: Ø 80 mm
Težina ciklona: 18 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-100

Moć odvajanja: 600 m3/h
Dovodna cev: Ø 100 mm
Težina ciklona: 27 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-125

Moć odvajanja: 930 m3/h
Dovodna cev: Ø 125 mm
Težina ciklona: 38 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-150

Moć odvajanja: 1340 m3/h
Dovodna cev: Ø 150 mm
Težina ciklona: 64 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-180

Moć odvajanja: 1930 m3/h
Dovodna cev: Ø 180 mm
Težina ciklona: 85 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-200

Moć odvajanja: 2380 m3/h
Dovodna cev: Ø 200 mm
Težina ciklona: 109 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-225

Moć odvajanja: 3010 m3/h
Dovodna cev: Ø 225 mm
Težina ciklona: 159 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-250

Moć odvajanja: 3710 m3/h
Dovodna cev: Ø 250 mm
Težina ciklona: 177 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-280

Moć odvajanja: 4660 m3/h
Dovodna cev: Ø 280 mm
Težina ciklona: 214 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-300

Moć odvajanja: 5350 m3/h
Dovodna cev: Ø 300 mm
Težina ciklona: 247 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-315

Moć odvajanja: 5890 m3/h
Dovodna cev: Ø 315 mm
Težina ciklona: 286 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-330

Moć odvajanja: 6470 m3/h
Dovodna cev: Ø 330 mm
Težina ciklona: 329 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-355

Moć odvajanja: 7480 m3/h
Dovodna cev: Ø 355 mm
Težina ciklona: 382 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-400

Moć odvajanja: 9500 m3/h
Dovodna cev: Ø 400 mm
Težina ciklona: 479 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-450

Moć odvajanja: 12020 m3/h
Dovodna cev: Ø 450 mm
Težina ciklona: 636 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-500

Moć odvajanja: 14840 m3/h
Dovodna cev: Ø 500 mm
Težina ciklona: 820 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-560

Moć odvajanja: 18620 m3/h
Dovodna cev: Ø 560 mm
Težina ciklona: 1027 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-600

Moć odvajanja: 21370 m3/h
Dovodna cev: Ø 600 mm
Težina ciklona: 1202 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-630

Moć odvajanja: 23560 m3/h
Dovodna cev: Ø 630 mm
Težina ciklona: 1314 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-650

Moć odvajanja: 25080 m3/h
Dovodna cev: Ø 650 mm
Težina ciklona: 1448 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-710

Moć odvajanja: 29920 m3/h
Dovodna cev: Ø 710 mm
Težina ciklona: 1739 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-800

Moć odvajanja: 37990 m3/h
Dovodna cev: Ø 800 mm
Težina ciklona: 2269 kg

Otvorite proizvod >