Katalog

CYGG-180

CYGG-180

Ciklonski separator za cevi Ø 180 mm i snaga usisavanja do 1930 m3/h

To je mehanički separator prašine, koji koristi centrifugalne sile za separaciju poletave prašine u ispuštanom vazduhu. Dolazna smeša vazduha i prašine ulazi u vrh ciklonskog separatora- ekscentrični otvor, koji rotira smešu oko osi ciklona. Čestice prašine zbog centrifugalne sile kližu unutrašnjom površinom cevi ciklonskog separatora i uticajem gravitacije idu u pravcu prema dole u prirubnicu izduvnog grla. Vazduh izlazi na vrhu ciklonskog separatora. Za pravilno funkcioniranje ciklona potrebno je obezbediti razdvajanje otpada pod pritiskom od okolnog okruženja da sistem ne utiče na protok unutar ciklona ili da se spreči curenje vazduha kroz izduvno grlo.

Izaberite varijantu:

Upotreba

Ciklonski separatori zbog niže efikasnosti u odvajanju sitnijih frakcija prašine koristi se kao pred-separatori i ugrađuje se ispred filtarskog uređaja. Ovime se odvija uklanjanje većine prašine. U aplikacijama za uklanjanje prašine iz mašine za obradu drva, uglavnom vlažne piljevine, cikloni se koriste kao pojedinačni separator bez naknadne filtracije. Ciklonski separatori također se koriste u zatvorenim krugovima pneumatskog transporta ili na putevima dimnih gasova za pred-odvajanje iskre – to znači nego što dimni gas ulazi u filtarski uređaj. Cikloni se mogu ugraditi paralelno jedan s drugim, ili serijski uzastopno, time se poveća kapacitet.

Radni uslovi

Ciklonski separatori projektirani su za odvajanje ne-abrazivne prašine veličine frakcije do 50 mm. Radna temperatura usisnog medija kreće se od -30 °C do + 150 °C u izvedbi materijala izrađenog od nerđajućeg čelika. 11 375 i do 250 °C. Tokom projektiranja sistema ventilacije potrebno je uzeti u obzir gubitak tlaka ciklona na nivou od 800 do 1200 Pa, ovisno o količini i temperaturi izduvanog vazduha.
 • broj narudžbe / order number CYGG-180
 • optimalne dimenzije ulaznog cevovoda / optimal inlet pipe size Ø 180
 • minimalni protok vazduha/ minimum air flow 1650 m3/h
 • maksimalni protok vazduha / maximum air flow 1930 m3/h
 • gubitak tlaka / pressure loss 800 - 1200 Pa
 • separacija / separation 70 - 95%
 • visina ciklona / cyclone height 1600 mm
 • prečnik ciklona / cyclone diameter Ø 500
 • dimenzija ulazne prirubnice / inlet flange dimension 270x90 mm
 • otpornost na temperaturu / temperature resistance 150°C
 • težina ciklona / cyclone weight 85 kg
 • preporučena rotacijska hranilica / recommended rotary feeder RPGG 20x20-8
 • materijalna izvedba / material design 11375, 1.4301, po zahtevu klijenta
 • zaštita površine / surface protection lakiranje / lacquered