Katalog

G&G Bag HOUSE-B

G&G Bag HOUSE-B

Filteri u obliku creva G&G Bag HOUSE-A s ulazom u komoru za predodvajanje upotrebljavaju se u najzahtevnijim sistemima za industrijsko otprašivanje. Zavarena kutija, zavareno piramidalno spremište. Filteri se koriste za otprašivanje velikih izvora sagorevanja, za otprašivanje u cementarama i krečanama u kojima je ulazna koncentracija prašine do 500 g/m3.

Katalog G&G Bag HOUSE-B filtera za crevo možete pronaći OVDE ili klikom na donje dugme.

Katalog G&G Bag HOUSE-B

Opis filtracionog uređaja

G&G Bag HOUSE-B su hermetički zatvoreni filteri, napravljeni od čelične konstrukcije s okruglim tekstilnim crevima. Filteri u obliku creva namenjeni su za odvajanje čvrstih čestica zagađivača koje se mogu naći u gasovima i isparenjima, i koje zajedno s vazduhom ne stvaraju eksplozivnu smešu. Filteri u obliku creva sastoje se od 3 dela – komore za predodvajanje, kućišta za filtriranje i komore čistog gasa. U komori se nalaze poklopci koji služe za zamenu medijuma za filtriranje.

Između kućišta i komore nalazi se rupičasta ploča s otvorima za postavljanje creva za filtriranje, koja su pričvršćena elastičnim trakama i potpornom korpom s integrisanom Venturijevom cevi smeštenom u njoj.

Kod jedinica za filtriranje tipa B ulazni prašnjavi gas ide u komoru za predodvajanje i potom u piramidalno spremište.

Odvajanje prašine je dvofazni proces. U prvoj fazi dolazi do odvajanja velikih i teških čestica promenom smera protoka gasova i isparenja u komori za predodvajanje i spremištu. U drugoj fazi se na površini fitracionih cevi odvajaju preostale čestice.

Radni uslovi

Za filtere G&G Bag HOUSE-B maksimalna radna temperatura isparenja i gasova je 150°C. Kućište filtera napravljeno je za potpritisak od 5kPa. Jedinice s filterima u obliku creva mogu se smestiti u spoljašnje i zatvorene prostore, stepen zaštite za elektroinstalaciju je IP 54.