Katalog

G&G Bag HOUSE-B

G&G Bag HOUSE-B

G&G vrećice HOUSE-B filtri za crevo sa pristupom u komoru za predodvajanje dizajnirani su za najzahtevnije industrijske sisteme za uklanjanje prašine. Zavareni ormar, zavareni piramidalni rezervoar. Filteri se koriste za otprašivanje velikih izvora sagorevanja, otprašivanje u pogonima cementa i kreča za ulazne koncentracije prašine do 500 g/m3.

Katalog G&G Bag HOUSE-B filtera za crevo možete pronaći OVDE ili klikom na donje dugme.

Katalog G&G Bag HOUSE-B