Katalog

G&G Flat HOUSE-C

G&G Flat HOUSE-C

Filteri se koriste za otprašivanje gasnih i indukcionih peći za topljenje, pogona za proizvodnju peska i drugih specifičnih pogona s ulaznom koncentracijom prašine do 100 g/m3.

Ravna creva za filtriranje postavljaju se vertikalno. Zahvaljujući manjim razmacima između elemenata filtriranja povećava se filtraciona površina jedinice. Specifičnost ovih filtera je upotreba razvodne komore za ulazne gasove i isparenja. Razvodna komora omogućava raspodelu protoka filtriranog vazduha odozdo i sa strane creva za filtraciju. Automatska regeneracija pomoću komprimovanog vazduha efikasnija je kod vertikalno postavljenih creva u poređenju s crevima postavljenim horizontalno.

Filtracione jedinice G&G Flat HOUSE-C imaju odličan odnos cene i efikasnosti.

Katalog filtera za crevo G&G Flat HOUSE-C možete pronaći OVDE ili klikom na donje dugme.

Katalog G&G Flat HOUSE-C

Opis filtracionog uređaja

G&G Bag HOUSE-C su hermetički zatvoreni filteri, napravljeni od čelične konstrukcije s ravnim tekstilnim crevima. Filteri u obliku creva namenjeni su za odvajanje čvrstih čestica zagađivača koje se mogu naći u gasovima i isparenjima i koje zajedno s vazduhom ne stvaraju eksplozivnu smešu. Filteri u obliku creva sastoje se od 3 dela – razvodne komore, kućišta za filtriranje i komore čistog gasa. U komori se nalaze poklopci koji služe za zamenu medijuma za filtriranje.

Između kućišta i komore nalazi se rupičasta ploča s otvorima za postavljanje creva za filtriranje, koja su pričvršćena bajonet navrtkama.

Kod jedinica za filtriranje tipa C ulazni prašnjavi gas ide u razvodnu komoru. Razvodna komora raspoređuje ulazne gasove i isparenja delimično u spremište, a delimično u filtraciona creva sa strane.

Odvajanje prašine je dvofazni proces. U prvoj fazi dolazi do odvajanja velikih i teških čestica promenom smera protoka gasova i isparenja u razvodnoj komori. U drugoj fazi se na površini fitracionih cevi odvajaju preostale čestice.

Čišćenje-regeneracija medijuma za filtriranje vrši se pomoću kratkih impulsa komprimovanog vazduha. Obavlja se u zavisnosti od rezultata merenja gubitka pritiska, u fiksnim vremenskim intervalima, ili kombinacijom ovih varijanata.

Prednost ravnih filtracionih creva je mogućnost efektivnijeg rasporeda medijuma za filtraciju u poprečnom preseku filtracione komore, a samim tim i mogućnost većeg vazdušnog opterećenja filtera.

Radni uslovi

Za filtere G&G Flat HOUSE-C maksimalna radna temperatura isparenja i gasova je 150°C. Kućište filtera napravljeno je za potpritisak od 5kPa. Jedinice s filterima u obliku creva mogu se smestiti u spoljašnje i zatvorene prostore, stepen zaštite za elektroinstalaciju je IP 54.