Katalog

G&G Jet BAG

Veličina područja filtra:
Kanta za smeće:
Kapacitet filtracije:
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-4-20-55

Kapacitet filtracije: 3 700 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 34 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-4-20-RF

Kapacitet filtracije: 3 700 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 34 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-6-20-55

Kapacitet filtracije: 5 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 50 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-6-20-RF

Kapacitet filtracije: 5 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 50 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-8-20-55

Kapacitet filtracije: 7 300 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 67,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-8-20-RF

Kapacitet filtracije: 7 300 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 67,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-10-20-55

Kapacitet filtracije: 9 100 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 84 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-10-20-RF

Kapacitet filtracije: 9 100 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 84 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-12-20-55

Kapacitet filtracije: 11 000 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 101 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-12-20-RF

Kapacitet filtracije: 11 000 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 101 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-14-20-55

Kapacitet filtracije: 12 800 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 118 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-14-20-RF

Kapacitet filtracije: 12 800 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 118 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-16-20-55

Kapacitet filtracije: 14 600 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 134,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-16-20-RF

Kapacitet filtracije: 14 600 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 134,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-18-20-55

Kapacitet filtracije: 16 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 151,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 12-18-20-RF

Kapacitet filtracije: 16 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 151,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-4-20-55

Kapacitet filtracije: 7 300 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 67,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-4-20-RF

Kapacitet filtracije: 7 300 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 67,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-6-20-55

Kapacitet filtracije: 11 000 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 101 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-6-20-RF

Kapacitet filtracije: 11 000 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 101 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-8-20-55

Kapacitet filtracije: 14 600 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 134,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-8-20-RF

Kapacitet filtracije: 14 600 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 134,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-10-20-55

Kapacitet filtracije: 18 200 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 168 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-10-20-RF

Kapacitet filtracije: 18 200 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 168 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-12-20-55

Kapacitet filtracije: 21 900 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 202 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-12-20-RF

Kapacitet filtracije: 21 900 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 202 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-14-20-55

Kapacitet filtracije: 25 500 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 235,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-14-20-RF

Kapacitet filtracije: 25 500 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 235,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-16-20-55

Kapacitet filtracije: 29 100 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 269 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-16-20-RF

Kapacitet filtracije: 29 100 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 269 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-18-20-55

Kapacitet filtracije: 32 700 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 302,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 50 litara

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 24-18-20-RF

Kapacitet filtracije: 32 700 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 302,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-4-20-RF

Kapacitet filtracije: 11 000 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 101 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-6-20-RF

Kapacitet filtracije: 16 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 151,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-8-20-RF

Kapacitet filtracije: 21 900 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 202 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-10-20-RF

Kapacitet filtracije: 27 300 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo <{r> Područje filtracije: 252 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-12-20-RF

Kapacitet filtracije: 32 700 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 302,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-14-20-RF

Kapacitet filtracije: 38 200 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 353 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-16-20-RF

Kapacitet filtracije: 43 600 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 403,5 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >
G&G Jet BAG

G&G Jet BAG 36-18-20-RF

Kapacitet filtracije: 49 100 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 454 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: BIG-BAG

Otvorite proizvod >