Katalog

G&G – Jet VAC 600

G&G – Jet VAC 600

Uređaj za filtraciju dizajniran je za primenu centralne ekstrakcije piljevine, tekstilne prašine i celuloze. U zavisnosti od vrste usisane prašine, model G&G – Jet VAC 600 dizajniran je za usisni kapacitet od 72000 m3/h do 108000 m3/h. Filter je opremljen dvostrukom regeneracijom vibro-udaraljkama i komprimovanim vazduhom.

Izaberite varijantu:

Opis

Filtarski uređaj G&G JET VAC (vakuumski filtar za piljevinu i celulozu sa regeneracijom komprimiranog vazduha) dizajniran je za centralno izduvanje (odvajanje) piljevine, tekstilne prašine i celuloze. Specifična karakteristika G&G JET VAC filtarskog sistema je njegova izvedba za vakuum. Odnosno, ventilator je smešten iza filtarskom jedinicom na putu filtriranog vazduha. Ventilator radi s visokom efikasnosti. Opremljen je regulacijom brzine putem pretvarača frekvencije, ovisno o aktivno korištenoj tehnologiji. Uobičajeno se u filtru koriste tekstilna antistatička creva prečnika 200 mm. Filtarska creva postavljena su na žičane košare. Filtarski uređaj dizajniran je za filtriranje eksplozivnih prašina. Opremljen je membranama za ublažavanje eksplozije - za oslobađanje tlaka van filtarskog uređaja. Filtarski uređaj opremljen je sistemom regeneracije filtarskog medija pomoću pulsa komprimiranog vazduha, a također i pomoću sistema vibracija sa otresačima. Filtar se standardno isporučuje s rotacionom hranilicom za uklanjanje prašine. Filtarski uređaj može se postaviti na nosivu čeličnu konstrukciju.

Vek trajanja filtra

Nije garantiran radni vek creva za filtriranje, međutim obično je najmanje 2 do 3 godine rada filtra. Za vreme rada filtarske jedinice, nije potrebno ručno čistiti filtarski medij. Garantujemo dug radni vek filtarskog medija i niske troškove zamene. Filtarski medij sastoji se od visoko mehanički otporne netkane tkanine u antistatičkoj izvedbi s površinskom težinom od 500 g /m2. Filtarska creva promjera 200 mm postavljaju se vertikalno u filtarsku jedinicu pomoću žičane košare. Sistem regeneracije filtra postavlja se na čistoj strani filtra na vrh filtarske jedinice.

Korišćenje filtarskog uređaja

Filtarski uređaj G&G JET VAC koristi se za najviše zahtevne primene za izduvanje (odvajanje) piljevine i vlaknastih prašina za pogone koje rade neprekidno s minimalnim prekidima. Na filtarskom uređaju koristi se upravljanje usisne snage ovisno od frekvencije upotrebe mašina. Filtarski uređaj obnavlja se impulsima komprimiranog vazduha za vreme rada i također za vreme isključivanja filtra.

Radni uslovi filtra G&G - Jet VAC

Filtarski uređaj predviđen je za filtriranje vazduha s temperaturom od -30 °C do + 80 °C u verziji bez termičke izolacije. Osnovno je filtar dizajniran za eksplozivnu prašinu. Usisna snaga određena je faktorom opterećenja na filtarskoj površini za svaku vrstu prašine: Fina drvena prašina od brušenja, piljevina od obrade iverice, piljevina iz mašinske obrade drveta.

Uklanjanje otpada iz filtra

Otpad se s filtarskog uređaja iznosi pomoću lančanog transportera - redlera. Ova metoda iznošenja sprečava stvaranje svoda unutar rezervoara filtarskog uređaja.
 • broj narudžbe / order number Jet VAC 600
 • filtarska površina / filter area 600 m2
 • protok vazduha / air flow 72000 m3/h - 108000 m3/h
 • vrsta filtarskog medija / type of filter media filtarsko crijevo D200 / filter hose D200
 • vrsta filtarskog medija / single element area 1,56 m2
 • vrsta regeneracije / type of regeneration dvostruka regeneracija: JET systém + Vibrooklep
 • potrošnja komprimiranog vazduha / compressed air consumption 40 Nm3 (6 bar)
 • broj filtarskih crijeva / number of filter hoses 384 kom / 384 pcs.
 • materijal filtarskih crijeva / material of filter hoses antistatički / antistatic
 • uklanjanje otpada / disposal of waste lančani transporter / chain conveyor
 • izvedba za EX / design for EX za eksplozivnu prašinu / for explosive dust
 • prirubnica na ulazu / inlet flange 2x650x1250 (mm)
 • prirubnica na izlazu / output flange 2x600x1400 (mm)
 • širina - dužina – visina / width - length - height 2232 / 13850 / 5936 (mm)
 • težina filtera / filter weight 2000 kg