Katalog

G&G Local JET

Položaj jedinice za filtriranje:
Snaga usisavanja:
G&G Local JET

G&G Local JET 3-2-15-H

Kapacitet filtracije: 950 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 3,2 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 3-2-15-V

Kapacitet filtracije: 950 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 3,2 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Dizajn filtera: vertikalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 3-3-15-H

Kapacitet filtracije: 950 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 4,8 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 3-3-15-V

Kapacitet filtracije: 950 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 4,8 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Dizajn filtera: vertikalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-3-15-H

Kapacitet filtracije: 1200 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 6,4 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-3-15-V

Kapacitet filtracije: 1200 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 6,4 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Dizajn filtera: vertikalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-3-20-H

Kapacitet filtracije: 1200 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 8,4 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-5-15-H

Kapacitet filtracije: 1900 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 10,6 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-5-15-V

Kapacitet filtracije: 1900 m3/h
Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo
Područje filtracije: 10,6 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Dizajn filtera: vertikalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-5-20-H

Kapacitet filtracije: 2520 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 14 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-6-15-H

Kapacitet filtracije: 3200 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 12,8 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-6-20-H

Kapacitet filtracije: 3200 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 16,8 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 6-6-15-H

Kapacitet filtracije: 3600 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 19,1 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 6-6-20-H

Kapacitet filtracije: 4800 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 25,2 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 12-6-15-H

Kapacitet filtracije: 7000 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 38,2 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >
G&G Local JET

G&G Local JET 12-6-20-H

Kapacitet filtracije: 9500 m3/h Sredstvo za filtraciju: tekstilno crevo Područje filtracije: 50,4 m2 Regeneracija: kompresovan vazduh Dizajn filtera: horizontalno

Otvorite proizvod >