Katalog

G&G Patro JET

Područje filtracije:
Kapacitet filtracije:
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-1-2-18

Kapacitet filtracije: 5 200 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 72 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-2-2-18

Kapacitet filtracije: 10 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 144 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-3-2-18

Kapacitet filtracije: 15600 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 216 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-4-2-18

Kapacitet filtracije: 20 750 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 288 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-1-2-18

Kapacitet filtracije: 7 800 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 108 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-2-2-18

Kapacitet filtracije: 15 6000 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 216 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-3-2-18

Kapacitet filtracije: 23 350 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 324 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-4-2-18

Kapacitet filtracije: 31 150 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 432 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-1-2-18

Kapacitet filtracije: 10 400 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 144 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-2-2-18

Kapacitet filtracije: 20 750 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 288 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-3-2-18

Kapacitet filtracije: 31 150 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 432 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-4-2-18

Kapacitet filtracije: 41500 m3/h
Sredstvo za filtraciju: filtarske patrone
Područje filtracije: 576 m2
Regeneracija: kompresovan vazduh
Kanta za smeće: 53 litara

Otvorite proizvod >