Katalog

G&G SiloVIB

G&G SiloVIB

Proizvodimo filtarsku opremu tipa G&G SiloVIB, SiloJET – filtere silosa. Filteri su projektirani za ugradnju na suprotnu prirubnicu rezervoara ili materijala. Njihova funkcija obezbeđuje filtriranje vazduha koji izlazi iz silosa tokom punjenja pneumatskog transportera ili se koristi za uklanjanje prašine silosa tokom punjenja redler transportera. Izdvojena prašina uklanja se s filtarskog uređaja natrag u rezervoar ili silos sistemom slobodnog pražnjenja. Filtri su opremljeni automatskim obnavljanjem filtarskog medija komprimiranim vazduhom.

Oblasti primene:
Ispuštanje vazduha iz silosa, Ispuštanje vazduha sa rezervoara, ispuštanje vazduha sa pneumatskog transporta

Pripremamo standardne proizvode po katalogu. Rado ćemo vam ponuditi proizvod na zahtev.

Izaberite varijantu: