Katalog

RPGG 20-20

RPGG 20-20

Rotacijska hranilica prašine sa priključnom prirubnicom 200 x 200 mm

To je uređaj koji se prvenstveno koristi za pražnjenje rezervoara filtarskih uređaja tokom rada. Rotacijska hranilica transportira materijal od vrha prema dolje okretanjem rotora hranilice. Rotor je opremljen s fleksibilnim krajevima sa oštricama i taj sistem obezbeđuje potrebnu zaptivenost tokom rada uređaja za filtriranje. Rotor je montiran na osovinu sa ležištima, Ležišta se postavljaju izvan prostorije za transport materijala. Brzinu okretanja rotora osigurava motor sa menjačem koji je ugrađen na bazu rotacijske hranilice.

Izaberite varijantu:

Upotreba

Rotacijska hranilica (ulagač) najčešće se koristi u filtarskim uređajima i ciklonskim separatorima koje zahtevaju kontinuirano uklanjanje prašine tokom rada tehnologije. Konstrukcija rotacijske hranilice obezbeđuje potrebnu zaptivenost otvora za pražnjenje tokom njegovog rada, čime se sprečava ulazak vazduha u filtar ili vađenje nečistoća u vanjsku stranu filtra. Rotacijske hranilice RPGG certificirani su za odvajanje prostorije sa opasnosti od eksplozije od neeksplozivnih prostoruja i zbog toga se koriste i u sistemima za izduvanje (uklanjanje) eksplozivne prašine.

Radni uslovi

Rotacijske hranilice RPGG predviđene su za transport rasutog ili vlaknastog praha s veličinom čestica od maksimalno 50 mm. Temperatura transportiranog materijala može biti u razmaku od -20 °C do 80 °C. Postavljanje rotacijske hranilice moguće je u okruženju s temperaturom od - 20 °C sve do + 40 °C. Rotacijska hranilica pokreće se motornim pokretačem. Rotacijska hranilica RPGG certificirana je za odvajanje unutrašnje prostorije zone 22 od prostorije bez opasnosti od opasnosti od eksplozije.
 • broj narudžbe / order number RPGG 20-20
 • kapacitet transporta / transport capacity 6 m3/h
 • radni tlak / work pressure +/- 5000 Pa
 • ulazna snaga elektromotora / motor power 0,75 kW
 • brzina okretanja elektromotora / motor speed 922 RPM
 • napon motora / motor voltage 230/400V/50 Hz
 • struja motora / motor current 2,1 A
 • težina / weight 66 kg
 • dimenzije prirubnice / flange size 200x200 mm
 • radna temperatura / working temperature -30 - +80 °C
 • brzina okretanja motora / rotor speed 18 RPM
 • broj lopatica / number of blades 8 ks
 • materijalna izvedba / material design 11375, 1.4301, po zahtevu klijenta
 • zaštita površine / surface protection lakiran / lacquered