Katalog

Separatori maglina

Separatori maglina

Mehanički separatori maglina za odvajanje emulzijskih aerosola i elektrostatički separatori za odvajanje uljnih aerosola. Separatori se isporučuju kao Plug & Go, tako da korisnik samo treba da priključi usisni cevovod i električnu struju. Izdvojeni aerosol vraća se u mašinu kroz odvodno crevo. Reč je o kompaktnim separatorima aerosola za čiju je instalaciju zadužen investitor. Najčešće se koriste kod CNC alatnih mašina i brusilica.

 

Katalog separatora maglina možete pronaći OVDE ili putem dugmeta ispod.

Katalog separatora

Mehanički

Separatori emulzijske magline
Uređaji su namenjeni za odvajanje emulzijskih maglina koje se stvaraju prilikom obrade. Princip odvajanja kapljica ulja iz vazduha je mehanički. Za uređaj nisu potrebni filteri za jednokratnu upotrebu.

Aerosoli se odvajaju pomoću tkanine od nerđajućeg čelika i lamele za odvajanje. Uređaj se isporučuje kao kompaktna jedinica sa ventilatorom za trenutno uključivanje. Filtere isporučujemo s integrisanom električnom razvodnom pločom kojom se regulišu obrtaji ventilatora. Uređaj isporučujemo s mogućnošću usisavanja sa leve i sa desne strane. Dno je konstruisano kao nepropustljiva uljna kada sa priključkom za povezivanje creva za odvod odvojene emulzije. Svi filtracioni ulošci se mogu čistiti i nije potrebno korištenje bilo kakvih jednokratnih uložaka.

Primena
Kao lokalno usisavanje za CNC centre za obradu, za brusilice s hlađenjem pomoću emulzije, kao centralno usisavanje za sisteme sastavljene od više mašina za obradu.

Elektrostatički

Separatori uljne magline
Uređaj je namenjen za odvajanje uljnih maglina nastalih prilikom obrade. Princip odvajanja kapljica ulja iz vazduha je mehanički i elektrostatički. Za uređaj nisu potrebni filteri za jednokratnu upotrebu.

Aerosoli se odvajaju pomoću tkanine od nerđajućeg čelika, lamele za odvajanje i elektrostatičkog filtera. Uređaj se isporučuje kao kompaktna jedinica sa ventilatorom za trenutno uključivanje. Motor ima elektronsko upravljanje s konstantnom regulacijom obrtaja za usisni kapacitet do 1400 m³/h. Svi filteri, uključujući i elektrostatički blok, mogu se čistiti i nije potrebno korišćenje bilo kakvih jednokratnih ugradnih konstrukcija.

Primena
Za sve alatne mašine u kojima se predmet obrade hladi uljem.

Kao lokalno usisavanje za CNC centre obrade, za brusilice koje koriste hlađenje uljem, kao centralno usisavanje za sisteme sastavljene od više mašina za obradu.