Katalog

Silosi i rezervoari

Korisna zapremina silosa:
Prečnik cilindričnog silosa:
Silosi i rezervoari

SILO GG 30-30

Korisna zapremina silosa: 19 m3
Prečnik cilindričnog silosa: ∅3000 mm
Visina cilindričnog dela: 3000 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 30-45

Korisna zapremina silosa: 29,5 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅3000 mm Visina cilindričnog dela: 4500 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 30-60

Korisna zapremina silosa: 40,5 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅3000 mm Visina cilindričnog dela: 6000 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 30-75

Korisna zapremina silosa: 51 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅3000 mm Visina cilindričnog dela: 7500 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 30-90

Korisna zapremina silosa: 61,5 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅3000 mm Visina cilindričnog dela: 9000 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 40-30

Korisna zapremina silosa: 36,5 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅4000 mm Visina cilindričnog dela: 3000 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 40-45

Korisna zapremina silosa: 55,5 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅4000 mm Visina cilindričnog dela: 4500 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 40-60

Korisna zapremina silosa: 74 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅4000 mm Visina cilindričnog dela: 6000 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 40-75

Korisna zapremina silosa: 93 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅4000 mm Visina cilindričnog dela: 7500 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 40-90

Korisna zapremina silosa: 112 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅4000 mm Visina cilindričnog dela: 9000 mm

Otvorite proizvod >
Silosi i rezervoari

SILO GG 40-105

Korisna zapremina silosa: 130,5 m3 Prečnik cilindričnog silosa: ∅4000 mm Visina cilindričnog dela: 10500 mm

Otvorite proizvod >