Katalog

SILO GG 40-90

SILO GG 40-90

Cilindrični SILOS GG 40-90 sa korisnom zapreminom 112 m3

To je cilindrični (valjkasti) silos sa konusnim rezervoarom, proizvedeni za skladištenje rasutog materijala, piljevina drvne sječke. Silos je ugrađen na nosivu čeličnu konstrukciju. GG silosi mogu biti opremljeni pužastim sitemom za pražnjenje na dnu konusnog dea. Rezervoara s okretnim zatvaračem na izlazu materijala. Za punjenje silosa najčešće se koristi pneumatski transport materijala pomoću filtarskog uređaja koji je ugrađen na stropu silosa ili pomoću ciklonskog separatora ugrađenog na stropu silosa. GG silosi mogu biti opremljeni zaštitnim (reljefnim) membranama protiv eksplozije za skladištenje eksplozivnih prašina, prilaznim ljestvama i suvim cevovodom.

Izaberite varijantu:

Upotreba

Silosi GG koriste za uskladištenje rasutog materijala, ili sitnog materijala od drva, kao što su piljevina, strugotine i krhotina koje nastaju od industrije za obradu drva. Najčešće silosi se koriste u radnjama za proizvodnju drva, za uskladištenje piljevine proizvedene u vlastitoj proizvodnji. Uskladištena piljevina služi za operativno snabdevanje gorivom za kotlarnicu ili briketiranje. U proizvodnji drva, GG silosi se koriste kao sistem snabdevanja piljevine i za sistem transporta piljevine kamionima. Za skladištenje piljevine i drvenih seckalica, silos je uvek opremljen pužastim grabuljastim sistemom. Silosi GG također se koriste za skladištenje rasutih materijala poput plastičnih granulata, aditiva i drugih sirovina za proizvodni proces

Ugradnja

Silosi GGe proizvode se segmentirano kako bi se osigurala mogućnost standardnog kamionskog transporta bez potrebe za velikim dimenzijama. Silos se sastavlja pomoću dizalice direktno na mestu ugradnje klijenta. Ukupno potrebno vjeme sklapanja silosa je otprilike 24 sve do 36 radnih sati, ovisno o opremi silosa. Po zahtevu kupca, silos je opremljen pristupnom ljestvicom, servisnom platformom, ogradama, suvim cjevovodom, vazdušnim mlaznicama, filtarskom opremom i ostalim komponentama.

Radni uslovi

Prilikom projektiranja određenog silosa moramo znati tačnu gustoću skladištenog materijala (kg / m3), karakteristike materijala i to ugao sipanja, PTCH materijala, agresivnost prema životnoj sredini, higroskopnost.
 • broj narudžbe / order number SILO GG 40-90
 • ukupni volumen silosa / total silo volume 124,5 m3
 • korisni volumen silosa / effective silo volume 112 m3
 • prečnik silosa / silo diameter 4000 mm
 • visina cilindričnog dea / height of cylindrical part 9000 mm
 • ukupna visina / total height 14529 mm
 • težina uskladištene drvne sečke / weight of stored chips 28000 kg
 • težina silosa / silo weight 10077 kg
 • ukupna težina koja obuhvata materijal / total weight 38077 kg
 • opterećenje temelja / load on the base 4x 9519,25 kg
 • broj eksplozivnih membrana / number of explosive membranes ovisno od vrste materijala / according to the type of material
 • oprema silosa / silo options po zahtevu kupca / by client request
 • materijalna izvedba / material design 11375, 1.4301, po zahtevu klijenta
 • površinska zaštita / surface protection obojen / lacquered