Katalog

AFGG-40_25

AFGG-40_25

Ventilator za usisavanje AFGG-40_24; 60000 m3/h; 3904; Pa; 110 kW

Dizajn vazduha i saobraćaja. Radi se o radijalnom ventilatoru srednjeg pritiska sa zakrivljenim sečivima unazad. Rotor ventilatora pokreće se direktno postavljanjem rotora na osovinicu vratila elektromotora. Kućište spiralnog ventilatora je zavareno, opremljeno kontrolnim otvorom za mogućnost statičkog i dinamičkog balansiranja. Ventilator je pričvršćen na fiksni okvir pomoću kompenzatora vibracija. Spajanje usisnih i ispušnih cevi rešava se fleksibilnim vezama.

Izaberite varijantu:

Dizajn za usisavanje čistog vazduha

Ventilator normalnog dizajna dizajniran je za transport čistog vazduha ili vazduha sa mešavinom sitne prašine do najviše 20 mg/m3. Najčešća primena ventilatora je instalacija iza uređaja za filtriranje. Ventilator normalnog dizajna nije namenjen za izvlačenje eksplozivnog vazduha, vazduha korozivnog karaktera i vazduha sa primesom vlaknastih frakcija prašine, što može prouzrokovati lepljenje rotora ventilatora i njegovu naknadnu neravnotežu.

Transport dizajn

Transportni ventilator dizajniran je za transport vazduha sa dodatkom čvrstih čestica do najviše 30 mm. Najčešća primena ventilatora je postavljanje na traku usisne cevi ispred filtracionog uređaja ili ciklonskog separatora. Ventilator za transport opremljen je zaštitom od varnica i predviđen je za vađenje eksplozivne prašine za zonu 22, vazduh sa dodatkom vlaknastih delova prašine, traka papira, piljevine, hemijske prašine itd.
  • redni broj / order number AFGG-40_25
  • model ventilatora / model of fan GR 1600/6-I
  • brzina rotora / RPM 991 rpm
  • protok vazduha / air flow 60 000 m3/h
  • pritisak ventilatora / pressure loss 3 904 Pa
  • ulazna snaga elektromotora / electric power 110 kW
  • težina ventilatora / weight of the fan 2058 kg
  • dizajn materijala / material design standard 11375
  • zaštita površine / surface protection lakiran / lacquered