Ciklonski separatori CYGG

Proizvodimo seriju ciklonskih separatora, koja se sastoji od 22 tipa ciklona, koji se raspoređuju prema konvencionalnoj dimenziji serija cevovoda. Pokrivamo raspon snage od 500 m3/h do 30 000 m3/h

Ciklonski separatori
01

Upotreba ciklonskih separatora


Ciklonski separatori koriste se kao grubi predseparatori prašine i ugrađuju se ispred završnog filtra oprema. Njihova funkcija obezbeđuje separaciju krupnijih čestica pre ulaska u filtarski uređaj. Nakon toga ulazi u filter samo fini zaostali let. Upotreba ciklonskog separatora u kombinaciji s filtarskim uređajem podržava višu operativnu pouzdanost sistema, smanjenje opterećenja filtra i pružuje vek trajanja filtarskog medija. Ciklonski separatori mogu se koristiti posebno bez završnog filtra, uglavnom u aplikacijama za mokro odvajanje piljevina i iverica. U tom slučaju cikloni postižu visoku efikasnost razdvajanja i nije potrebno koristiti završnu fazu filtracije.
02

Oprema ciklonskih separatora


Ciklonski separatori naše proizvodnje već su opremljeni u osnovnoj verziji s nastavkom za ekspanzijsku posudu na izlazu za prašinu. Najčešći dodatak je rotacioni davač na izlazu prašine, koji odvaja nadpritisak i podpritisak unutar separatora od okolnog okruženja i istovremeno obezbeđuje uklanjanje prašine. Ciklonski separator mora biti ugrađen na čeličnu konstrukciju. Telo ciklona može biti termički izolirano, za slučaj ulaska vrućih dimnih gasova.

Primjerci naše opreme u praksi

G&G Partneři

Otprašivanje linije za drobljenje olupine automobila

Zatim se vazduh dovodi do ciklonskih separatora, gde se odvajaju grube čestice lake frakcije. Ovako zarobljene grube čestice izvode se…

Toplotna izolacija cevi

Istovremeno, toplotna izolacija cevovoda sprečava hlađenje plina unutar trasa cevovoda i doprinosi smanjenju ili eliminisanju mogućnosti kondenzacije pare na unutrašnjosti…

Mi smo G&G filtracija

G&G se bavi razvojem i proizvodnjom industrijskih proizvoda za usisavanje i filtriranje zraka. Tvrtku G&G osnivali su zajedno Dipl.Ing. Radek Veselý i Dipl. Ing. Miloš Gregor zbog jedinog cilja i to proizvodnje filtracijske tehnologije za međunarodna tržišta.

Više o nama

G&G filtration
filtriranje za cijeli svijet

G&G Výroba

Imamo tako mnogo više! Pogledajte naš katalog